logo UKW

Analiza bibliometryczna publikacji pracowników
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Baza opracowywana przez Bibliotekę UKW

Biblioteka UKW Zgłaszanie dorobku Dostęp do bazy dorobku naukowego Ranking

Sposób wyszukiwania:

  • dane dla całej uczelni: zaznaczyć rok i nacisnąć Szukaj; nie wybierać nic z indeksu Przykład
  • dane dla jednostki organizacyjnej: zaznaczyć rok i wybrać jednostkę z indeksu Przykład
  • dane dla autora: zaznaczyć rok i wybrać autora z indeksu Przykład

Prezentacja danych:

  • dane, które mają być wyświetlone zaznacza się w polach poniżej (np. Impact Factor, punktacja MNiSW
  • w tabelach można stosować pełne nazwy lub kody nazw publikacji (wybór u dołu strony)


Rok publikacji:    wszystkie lata   wybrany rok   zakres lat   Analiza dotyczy danych od 2002 r.
Dane są rejestrowane na bieżąco.

Zakres analizy:

Zawężaj do wskazanych języków publikacji [polski] [angielski] [rosyjski] [niemiecki] [czeski]
Prace: z czasopism
z czasopism z Journal Citation Reports (tzw. Listy Filadelfijskiej) (link: ISI Master Journal List)
z czasopism z Impact Factor (wg bazy Journal Citation Reports)
z punktacją MNiSW (zasady punktacji)

Wyświetlaj liczbę publikacji oraz:

liczbę prac z: Impact Factor punktacją MNiSW
procentowy udział prac z: Impact Factor punktacją MNiSW
łączną wartość: Impact Factor punktacji MNiSW
średnią wartość: Impact Factor punktacją MNiSW

W tabelach stosuj